Ο εκδοτικός οίκος ΕΝΔΟΝ ΓΝΩΣΙΣ ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την έκδοση και διάθεση αξιόλογων συγγραφικών έργων που αποσκοπούν στην ανύψωση του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, σε πνευματικό, ηθικό και φυσικό επίπεδο.

Σε μια εποχή που οι ηθικές αξίες καταρρέουν και οι πνευματικές ανησυχίες οδηγούνται σε αδιέξοδα κρίναμε αναγκαίο να εκδώσουμε Έργα επιλεγμένων στοχαστών και φιλοσόφων που θα μπορούσαν να συμβάλουν ουσιαστικά στις ανησυχίες και στις προσδοκίες του απαιτητικού αναγνώστη.